KASETE WC E JASHTME “KARIBA”

KASETA WC TE JASHTME “KARIBA”

Category:

Description

  • Butoni qendror dhe anesor
  • Veshje ABS per mbrojtje kunder goditjeve dhe rezistente ndaj kohes
  • Kapacitet 9 lt me mundesi rregullimi deri ne 6 lt
  • Izolim kunder kondensimit
  • Lidhja e ujit majtas ose djathtas
  • Niveli i zhurmes notuese me i ulet se 10 db
  • Guarnicione silikoni
  • Instalim ne pozicione te uleta dhe te mesme