TUB DHE RRAKORDERI SHKARKIMI ULTRA SILENT

Category:

Description

Sistemi ULTRA SILENT me fuge lidhese ofron izolim te zerit dhe rezistence te veçante ndaj goditjeve ne temperatura te uleta. Rekomandohet ne zonat e perdorimit per ndertesat ku shkalla e rrjedhes se shkarkimit (sipas numrit te kateve, numri i perdoruesve sanitare te lidhur, per shkak te lehtesise se kalimit ne elementet strukturore) nuk eshte veçanerisht kerkuese per sa i perket madhesise dhe akustikes.
Sistemi ULTRA SILENT ne polipropilen kopolimer me nje shtrese te ndermjetme te perforcuar me mbushese minerale, ofron nje game me diametra standarde (d.m.th. te pajtueshem me sistemet e tjera kullimi ne treg), te cilat fillojne nga 32/40/50 mm per te bere dege, deri ne 160 mm per berjen e kolektoreve te shkarkimit. Gjithashtu per pajisjet jane te disponueshme te gjitha figurat e nevojshme per krijimin e kalimeve te veçanta, me opsione te ndryshme te kendeve te perkuljes, si dhe mundesine e lidhjes me sisteme te tjera kullimi.