KASETE “KARIBA”

Kasete silencioze per banjo ” Kariba “

Category:

Description

• Kornize mbeshtetese ne material antioksidant
• Valvola e ndalimit , i montuar paraprakisht, i ndashem 1/2” – 3/8” me cope litari per lidhjen e zbritjes M 1/2”
• Kembe teleskopike te rregullueshme ne lartesi deri ne 110 mm
• Fiksime te rregullueshme nga 180 ne 230 mm
• Shufra me fileto M12 per fiksimin e WC
• Cisterne e integruar monolit 9.0 – 9 litra
• Komplet tubash me kapese per lidhje me tualetin e varur ne mur
• Menge lidhese e zeze ø 90 mm ne PE-HD per t’u salduar me cope litari
• Kthimi i daljes PEHD 90° i zi ø 90 mm per t’u salduar
• Shabllon per mbrojtjen e pllakave/kantierit nga mbetjet e muratures
• Kompleti per fiksimin dhe montimin e pajisjeve sanitare
• Tapa mbrojtese per tubin e shkarkimit dhe berrylin e shkarkimit