AUTOKLAVE UJI ME MEMBRANE

Category:

Description

AQUACOLD-Autoklava me ngritje te lengshme me membrana te nderrueshme per qarqet sanitare te ujit te ftohte
Membrana EPDM, sipas kerkeses membrana BUTYL
Temperaturat e punes nga -10°C deri ne 110°C
AQUAMULTI-Depozita me shume funksione te salduara me membrana te kembyeshme per uje te ftohte, qarqe uji te ngrohte dhe sisteme diellore
Membrana EPDM me temperature te larte, sipas kerkeses membrane BUTYL
Temperaturat e punes nga -10°C deri ne 130°C.