BOLITOR UJI ME NJE DHE DY SERPENTINA

Category:

Description

Depozitat e depozitimit te ujit te ngrohte per ngrohje jane te pershtatshme per instalim ne sisteme civile dhe rezidenciale ku parashikohet instalimi i nje volant termik per te perftuar nje efikasitet me te madh termik te sistemit
E pajisur me nje numer me te madh lidhjesh per me shume burime nxehtesie.