AUTOKLAVE UJI PA MEMBRANE ZINKAT

Category:

Description

Depozita nen presion me nje jastek ajri per ruajtjen dhe presionin e ujit te ftohte per perdorim rezidencial/industriale
Ato perdoren ne te gjitha impiantet ku rrjeti i ujit nuk mund te plotesoje kerkesat e kapacitetit dhe presionit