KALDAJ ME GAZ SIME

• Kaldaja kondensimi te montuara ne mur me modulim te larte te menjehershem dhe vetem me ngrohje
• Gama e modulimit 1:10
• Shkembyes spirale inox
• Modulimi i qarkulluesit dhe sondat e dorezimit dhe kthimit per menaxhimin e ngrohjes ne delta T konstante
• Rregullimi i integruar klimatik (sonda e jashtme si standard)
• Shkembyesi i nxehtesise me pllaka te rritur
• Emetimet e zhurmes nen 51 dB(A)
• Menaxhimi i tre qarqeve te ngrohjes ne temperatura te ndryshme dhe, duke perdorur komplete opsionale, te nje sistemi diellor me qarkullim te detyruar dhe dy zona me temperature te ulet
• Pergatitur per kombinim me termike diellore
• Mundesia e menaxhimit deri ne 8 kaldaja ne kaskade me shtimin e nje karte RS-485
• Me kombinimin me telekomanden Sime Home Plus, kaldaja arrin kerkesat e nevojshme per qellime te zbritjes se takses prej 65%

Categories: ,

Description

Kaldaja me kondensacion murale 50 – 110 kW

Additional information

More
Fuel

Gaz ( GPL/METAN )