STUFE ME DRU NOVA ME FURRE – 11,8 kW – 338 m3

Rendimenti – 86,4 %
Dimensionet (W-H-D) – 559x1496x569 mm
Pesha neto – 256 kg
Konsumi per ore – 3,2 kg/h
Diametri i tubit – 150 mm
Etiketa e energjise – A+

Categories: ,

Description

• Furre e madhe (37 l) e emaluar per gatimin e te gjitha llojeve te ushqimeve
• Pjesa e siperme, dera dhe bazamenti prej gize te emaluar
• Sirtar hiri i nxjerrshem
• Dere e ulet qe mund te hapet per pastrimin e sirtarit të hirit
• Dhoma e djegies Nordiker lehtesisht e inspektueshme dhe e zevendesueshme
• Ajri primar dhe sekondar i rregullueshem, ajri terciar i parakalibruar
• Tave furre e emaluar
• Grile furre e kromuar

Additional information

More
Fuel

Dru

Heating

Ngrohje

M3 heatable

250-400

Nominal Kw

10-15

Types

Stufe